آموزش ریاضی منطقه بهنمیر استان مازندران

آزمون تیمز

آزمون تیمز را از لینک گروه ریاضی استان قزوین ببینید.

اسلایدهای و پاورپوینت های ریاضی هفتم، هشتم و نهم

اسلایدها و پاورپوینتهای ریاضی 7و8و9  را از سایت گروه ریاضی استان قزوین ببینید.

رسم چند ضلعی های منتظم بدون استفاده از نقاله


رسم چند ضلعی های منتظم بدون استفاده از نقاله را از اینجا میتوانید مشاهده کنید